Hvad er DoDoneGone?

DoDoneGone er en mobil webtjeneste, som hjælper mennesker til at gennemføre nogle af de aktiviteter, som de undgår at udføre pga angst.

Hvem er DoDoneGone egnet til?

Psykiatrifonden skønner, at der alene i Danmark er 200.000 voksne med angst, mens Socialstyrelsen vurderer, at hver 10.barn i folkeskolen har angst. Mennesker med angst kan fx være ældre, som er bange for at gå på gaden eller unge, som er blevet isoleret hjemme foran computeren og er bange for at komme ud blandt andre. DoDoneGone er også egnet til mennesker med kognitive vanskeligheder, der behøver enkle instruktioner for at kunne gennemføre aktiviteter alene eller til mennesker med psykiske lidelser, som skal trænes i sociale aktiviteter.

Hvordan virker DoDoneGone?

DoDoneGone anvender elementer fra kognitiv adfærdsterapi og ergoterapi, hvor klienten systematisk gennemfører opgaver, der bliver mere og mere krævende. En person, som er bange for at færdes blandt andre mennesker, kan fx. starte med at skulle gå ned til indgangen af et supermarked og slutte sit forløb efter 10 sessioner med at gennemføre et helt indkøb i supermarkedet. Kontrollerede kliniske studier har vist, at gradvis eksponering er effektivt mod angst.

Hvordan foregår et forløb?

Det særlige ved DoDoneGone er, at instruktøren sammen med klienten kan tilrettelægge forløbet i ro og mag på webtjenesten,og så får klienten instruktioner om, hvad der skal gøres på sin mobiltelefon, mens han eller hun er ude for at udføre opgaverne. Når klienten skal udføre opgaven får vedkommende instruktioner og støtte på sin mobiltelefon. Instruktøren kan bagefter se på et kort,at klienten har været på det sted, de har aftalt. Klienten kan optjene stjerner, når vedkommende har gennemført en aftalt opgave.

Hvordan anvender klienten DoDoneGone?

Se video

Kræves der særlige IT-viden?

Tjenesten er designet til at være så enkel at bruge, at professionele uden dybere it-kundskaber kan bruge det til en bred klientgruppe, som indbefatter alle personer, der kan benytte en moderne mobil-telefon.

Hvad er det nye ved DoDoneGone?

Et nyt element ved DoDoneGone er, at man kan dele et træningsprogram, man har udviklet. Andre instruktører kan kopiere et sæt af opgaver og tilrette dem efter deres klients særlige behov. Hvis man vil lade andre genbruge et træningsprogram, skal man huske at markere,at det må være offentligt.

Er det sikkert at anvende DoDoneGone?

Når man bruger DoDoneGone skal man udvise samme forsigtighed som på andre webtjenester. Det anbefales ikke, at man skriver personlige oplysninger i DoDoneGone (fx navne, konto-, cpr- eller telefonnumre). Man skal være særlig opmærksom på, at hvis man deler et træningsprogram med andre instruktører, bliver det offentligt så alle kan se det. Administratorerne påDoDoneGone har ikke adgang til at se de password, man bruger.

Hvem har udviklet DoDoneGone?

DoDoneGone.com er udviklet af IT-Universitetet i København, Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Peking Universitet. Kræftens Bekæmpelse og Socialt Udviklingscenter SUS varetager brugerafprøvninger. Virksomheden Less is More har står for softwareudvikling og virksomheden Dictus leverer rådgivning.

Hvordan opretter man sig som instruktør?

Se video

Hvordan opretter man en aktivitet til en klient?

Se video

Hvordan laver man opgaver til klienten?

Se video

Hvordan inviterer man en klient til en aktivitet?

Se video

Kan DoDoneGone anvendes til kontrollerede kliniske forsøg?

DoDoneGone giver mulighed for, at klienten udfylder et spørgeskema før og efter gennemførelsen af en aktvitet (se denne video der viser hvordan man gør det).

Hvordan kommer man med kritik og forslag til DoDoneGone?

Nederst på alle sider findes et link, der hedder Send tilbagemelding. Vi vil være meget taknemmelige for alle tilbagemeldinger, der kommer ind af denne vej.

Er DoDoneGone færdigudviklet?

DoDoneGone er stadig under udvikling og kan derfor komme til at ændre udseende og funktioner.